A je to tu…. moje nejlepší kamarádka se dnes zasnoubila! Krásné! v tento vánoční čas. Zatracená gratulace!! A co nám o zásnubách říká wikipedie?

Zasnoubení

Zasnoubení je pouze faktický společenský vztah, slib mezi mužem a ženou o tom, že spolu vstoupí do manželství. Nemá žádné právní následky, je právně nevynutitelný, přesto je jako dohoda nutným předpokladem k tomu, aby k uzavření manželství následně došlo.

Za právní institut zasnoubení považoval pouze obecný zákoník občanský z roku 1811, který však přesto výslovně stanovil: „Zasnoubení čili zatímní slib vstoupiti v manželství, nechť byl dán nebo přijat za jakýchkoliv okolností nebo podmínek, nezpůsobuje právního závazku, ani uzavříti manželství samo, ani plniti, co pro případ odstoupení bylo vymíněno.“ Tehdejší právní úprava nicméně s takovým slibem některé právní následky spojovala, např. právo snoubenky na věno a snoubence na výbavu od svých rodičů nebo možnost uzavřít svatební smlouvu a v případě zrušení zasnoubení právo na náhradu nezaviněné skutečné škody a právo požadovat zpět poskytnuté dary.

Pozdější právní úpravy již zasnoubení jakožto právní institut neznaly. Zákon o právu rodinném z roku 1949 ještě používal pojem „snoubenci“, ale zákon o rodině z roku 1963 už muže a ženu, kteří chtěli uzavřít manželství, označoval jako „občany“. Zasnoubení se do českého práva vrátilo až roku 1998, avšak opět jen jako právně nezávazná dohoda o uzavření manželství. Zákon po snoubencích vlastně pouze vyžaduje, aby před uzavřením manželství navzájem poznali svůj zdravotní stav a aby zvážili uspořádání budoucích majetkových poměrů a bydlení. I tato právní norma je ale jen deklaratorní, mající více morální rozměr, než právní, její nedodržení totiž nemá na platnost manželství vliv. Je jí spíše zdůrazněn význam manželství ve smyslu životního společenství a zdravého prostředí pro založení rodiny.

Je to zvláštní stav – zasnoubení. Nikdy jsem tomu nerozuměla, dokud jsem ho sama nezažila. Každý říkal, jak je to brzo a proč tak brzo… a my na to s přiblblými úsměvy: ,,My se máme rádi a chceme se vzít.“ Jasně bylo brzo i na svatbu bylo brzo. No a? To je snad naše zatracená věc. Když se dva milují a je to ono… měli by se vzít, dokud se milují.

Naše zásnuby byly romantické. Jak už to tak bývá… 🙂 v restauraci drahý poklekl a já měla na krajíčku 🙂

Člověk zkrátka pozná to pravé…:) cítí to a ví, že to tak má být!

A tak si poslechni tenhle song a rozjímej o zásnubách!