Vlk na měsíc v lese vyje.
Princezna své slzy do polštáře kryje.
Láska tiše šeptá do ucha,
rozum jen mlčky poslouchá.
Měsíc zmizel, láska mlčí.
Princezna hledá v lese stopy vlčí.
Princezna marně hledá,
vlk se najít nedá.
Však láska šeptá tiše,
kde jsou vlčí skrýše.
Měsíc na cestu jí svítí,
tam kde kvete noční kvítí.
Kde zní píseň vlčí?
Měsíc stále mlčí.
Kde se jejich pohledy setkají,
tam kde se srdce na nic neptají.
Láska srdci napoví,
jak najít cestu k vlkovi.
Ona jde lesem tiše,
až do vlčí skrýše.
Vlk vydá tichý vzlyk,
než uplyne okamžik.
Ona ve vlčici se promění
a oba láskou znavení.
Usnou spánkem hlubokým,
ve stříbrném svitu měsíčním.