Hřejivé lastury a barevné oblázky. Moře čerstvě po bouři, které se právě uklidňuje.

Modrooká žena s havraními vlasy po pás, hledící daleko do moře.

V ruce svírá jednu z lastur směrem k srdci.

Hedvábné šaty vlají v doznívajícím větru.

Než dopadne na kolena pohlédne směrem za sebe na muže, který svírá její levou ruku a snaží se ji tak držet zpátky.

Ona neopětuje jeho pohled otáčí hlavu směrem k nebi, aby spatřila posledních pár paprsků slunce.

Oba padnou na kolena, která se zaboří do písku.

Spolu se noří do tmy polibky a doteky.

A s přibývajícím měsícem uvěří jeden druhému a usmějí se očima směrem k moři.

Ruku v ruce odcházejí navždy spolu.