V práci jsem oslovila kolegu při podpisu několika dokumentů. Napadlo mě napsat článek o tom, co vám poví podpis osoby o které chcete něco vědět. Jede jen o výtah toho nejzajímavějšího.

 

Podpis má charakter naší osobní značky, kterou stvrzujeme smlouvy a zakončujeme osobní dopisy. Určitým způsobem odráží naši sociální roli a situaci.

Ke spolehlivému grafologickému rozboru pouhý podpis nestačí, avšak v případě, že pisatel píše skriptem nebo na počítači, má pro nás podpis svou důležitou výpovědní hodnotu

V grafologii má pro nás největší význam porovnání podpisu se zbytkem rukopisu, které souvisí se vztahem reálného a ideálního já pisatele sebepojetí.

Tvar podpisu

  • podpis shodný s rukopisem
    • pisatelovo ideální já se shoduje s reálným já: tzn. má o sobě vyrovnanou, realistickou představu
  • zdůrazněný podpis
    • pisatel se zveličuje a předvádí, demonstruje se jako důležitý
    • vyumělkovanost podpisu: narcismus
  • podpis ležatější než rukopis
    • navenek působí racionálněji, ale vnitřně je daleko citlivější a subjektivnější, hlavně tam, kde se jedná o jeho osobu (ješitnost, vztahovačnost)
  • podpis kolmější než rukopisu
    • přes citové založení se v důležitých chvílích snaží zaujmout racionální postoj
  • stabilní podpis
    • stabilita osobnosti
    • nebo maska stability
  • proměnlivý podpis
    • labilita
    • kolísavý sebecit
    • vyjadřuje pisatelův postoj v konkrétní situaci

Křestní jméno, příjmení

  • křestní jméno je symbolicky spojeno se soukromým životem, zatímco příjmení spíše se sociální rolí a profesí
  • odlišné provedení křestního jména a příjmení: jednou z rolí se pisatel identifikuje přednostně
  • zdůrazněné křestní jméno: fixace na dětství, naivita

Vzhled podpisu

  • Čitelný podpis
      • odpovědnost za své postoje, stojí si za svým
      • hrdost na sebe sama
      • názorová jasnost a čitelnost (nemá se za co stydět)
  • Nečitelný podpis (taktéž parafy, zkratky)
      • originalita
      • nechce nést odpovědnost za své činy (nechce se podepsat pod to, co dělá a říká)
      • větší možnost přetvářky

Umístění podpisu

    • podpis umístěný vlevo
      • opatrnost, tíhnutí k minulosti
      • výrazně vlevo, trvale: rezignace, vyskytuje se u sebevrahů
    • podpis umístěný zřetelně vpravo
      • stvrzení, že si stojí za vyřčeným (jako pečeť)
      • větší orientace na budoucnost
    • stoupající a zvětšující se podpis
      • neukojitelná ctižádostivost
    • přešrktnutý podpis
      • znak sebepopření nebo obrany
      • pravděpodobně trpí vnitřními konflikty a komplexy
    • podpis obalený čarami
      • nedůvěřivost, podezíravost -> ochranné bariéry kolem „svého já“
    • tečka za podpisem
      • extrémní opatrnost nebo pedantismus

 

Zdroj: http://ografologii.blogspot.cz/2007/10/podpis.html