V práci jsem oslovila kolegu při podpisu několika dokumentů. Napadlo mě napsat článek o tom, co vám poví podpis osoby o které chcete něco vědět. Jede jen o výtah toho nejzajímavějšího.

 

Podpis má charakter naší osobní značky, kterou stvrzujeme smlouvy a zakončujeme osobní dopisy. Určitým způsobem odráží naši sociální roli a situaci.

Ke spolehlivému grafologickému rozboru pouhý podpis nestačí, avšak v případě, že pisatel píše skriptem nebo na počítači, má pro nás podpis svou důležitou výpovědní hodnotu

V grafologii má pro nás největší význam porovnání podpisu se zbytkem rukopisu, které souvisí se vztahem reálného a ideálního já pisatele sebepojetí.

Tvar podpisu

 • podpis shodný s rukopisem
  • pisatelovo ideální já se shoduje s reálným já: tzn. má o sobě vyrovnanou, realistickou představu
 • zdůrazněný podpis
  • pisatel se zveličuje a předvádí, demonstruje se jako důležitý
  • vyumělkovanost podpisu: narcismus
 • podpis ležatější než rukopis
  • navenek působí racionálněji, ale vnitřně je daleko citlivější a subjektivnější, hlavně tam, kde se jedná o jeho osobu (ješitnost, vztahovačnost)
 • podpis kolmější než rukopisu
  • přes citové založení se v důležitých chvílích snaží zaujmout racionální postoj
 • stabilní podpis
  • stabilita osobnosti
  • nebo maska stability
 • proměnlivý podpis
  • labilita
  • kolísavý sebecit
  • vyjadřuje pisatelův postoj v konkrétní situaci

Křestní jméno, příjmení

 • křestní jméno je symbolicky spojeno se soukromým životem, zatímco příjmení spíše se sociální rolí a profesí
 • odlišné provedení křestního jména a příjmení: jednou z rolí se pisatel identifikuje přednostně
 • zdůrazněné křestní jméno: fixace na dětství, naivita

Vzhled podpisu

 • Čitelný podpis
   • odpovědnost za své postoje, stojí si za svým
   • hrdost na sebe sama
   • názorová jasnost a čitelnost (nemá se za co stydět)
 • Nečitelný podpis (taktéž parafy, zkratky)
   • originalita
   • nechce nést odpovědnost za své činy (nechce se podepsat pod to, co dělá a říká)
   • větší možnost přetvářky

Umístění podpisu

  • podpis umístěný vlevo
   • opatrnost, tíhnutí k minulosti
   • výrazně vlevo, trvale: rezignace, vyskytuje se u sebevrahů
  • podpis umístěný zřetelně vpravo
   • stvrzení, že si stojí za vyřčeným (jako pečeť)
   • větší orientace na budoucnost
  • stoupající a zvětšující se podpis
   • neukojitelná ctižádostivost
  • přešrktnutý podpis
   • znak sebepopření nebo obrany
   • pravděpodobně trpí vnitřními konflikty a komplexy
  • podpis obalený čarami
   • nedůvěřivost, podezíravost -> ochranné bariéry kolem „svého já“
  • tečka za podpisem
   • extrémní opatrnost nebo pedantismus

 

Zdroj: http://ografologii.blogspot.cz/2007/10/podpis.html