Jsou dva druhy štírů. Ti, kteří znají jen sebe a jdou přes mrtvoly za svými cíly a nehledí napravo ani nalevo. A pak ti, kteří skrývají svůj um před okolím a odhalí jej až v momentě, kdy jim na něčem záleží. Jsou tvrdohlaví a je jim jedno, co si myslí okolí. Nejraději jdou proti proudu a často díky tomu vybočují z komfortní zóny a to za účelem plnění snů. Mají pro strach uděláno. Ať už je snem výborná práce nebo partner, kterého musí mít. Vždy dosáhnou svého, protože odolat tak tajemnému a temperamentnímu člověku je zkrátka nemožné. A kdo to dokáže, bude stejně dřív nebo později litovat, protože pozná štírovu odplatu a to bez servítek.

Štíři mnohdy vidí i to co sami nechtějí, protože se jim to hodí a mohou vše využít ve svůj prospěch nebrání se tomu. Velmi rádi si protivníka prověří i když už vše dávno vědí. A ti, kdo lžou velmi snadno spadnou do kolonky „enemy“. Rádi člověka analyzují a mnohým, kteří na to přijdou (což se stává velmi málo) je to nepříjemné. Pomáhá jim v tom velké množství empatie, psychologie, kterou se aktivně a rádi zabývají i kdyby ji jen testovali v praxi. Jejich pohledu neunikne nic.

Žárlivost často přesahuje meze leda, že by našli svou hranici sebeovládání a to není tak často k vidění. Jsou totiž majetničtí a jejich je prostě jejich ať už jde o přátele, partnery, jídlo…ano žárlí i na přátele! O temperamentu jsme se už bavili a co vášeň? Říká se, že život se štírem je jako na horské dráze, ale každý další partner je pak nudná kapitola. V dobré náladě jsou vstřícní a milí společníci v depresi nebo špatně naložení jsou jedovatí a krutě upřímní, ale blízcí přátelé vědí a dokáží ho z jeho temné chvilky dostat.

Sexuální energie vyzařující z tohoto jedince propaluje všechno a všechny kolem. Křik, pot, modřiny, kdykoli a kdekoli – Není problém. Stačí se jen podívat zkousnout ret a vše je ztraceno. Komplimenty přijímá s nadhledem a mnohdy se může zdát, že až s arogantním přístupem. Je si vědom své hodnoty a taky moc dobře zná své kvality i slabosti, které upjatě skrývá, zvláště před nepřáteli. Kvality často zneužívá ve svůj prospěch i když by to ani za mák neřiznal.

Myšlenky nejen čte, ale i ovládá i když si to neuvědomuje. O to horší to je, když si to uvědomuje. Postel je pro něj vším a i když to nepřizná nejspíš si vás už představil nahé. Při neuspokojení jeho potřeb hrozí kalamita, jak u těch pudových tak i u těch ostatních. Neumí odpočívat a ve většině případech je to workoholik, dokáže dřít do úmoru aby sám sobě dokázal, že na to má. Laťku má příliš vysoko a to nejen pro sebe, ale i pro ostatní.

Štír má své zásady a je nerad, když ho někdo poučuje, pak má tendenci dělat věci na just. Sám nejlíp ví, co má dělat a jak mají věci být. Zvláště, když mu dotyčný nesahá dle jeho měřítek ani po kotníky. Kritiku snese pouze od blízkého člověka a musí být pronesena s citem a s ohledy na jeho ego. Má buď přátele a nebo nepřátele nikdy nic mezi tím. Stejně tak jako miluje nebo nenávidí. Je to jednoduché buď a nebo černá a bílá.

Rád si dopřává luxusu, protože ví, že si ho zaslouží a rozhodně na něj umí vydělat. Umí být spravedlivý a rád pomáhá druhým třeba tím, že jim pomůže v rozvoji nebo dá dobrou radu, za kterou nic neočekává. Potřebuje se cítit potřebný, protože to je jeho podstatou. Zradu odpouští jen velmi zřídka a pomsta, štírova pomsta je nepředstaviteně ničivá a velmi dobře promyšlená, dokáže vyčkávat i několik let aby vrátil úder za ublížené ego. Někdy se může zdát neohleduplným i když to tak nemyslel chtěl být pouze upřímný. Jindy zase nehledí na okolky a vypálí odpověď – schválně a mířenou přesně. Rozeznat situace od sebe, jak to bylo myšleno je těžké.

Lákají ho záhady, mystika a bylinky, protože věří v něco víc. Nemá rád, když v něm lidé čtou, protože se bojí, že nepřátelé prohlédnou jeho zbraně a bude zranitelnější. Na povrchu se tváří přísně, ale uvnitř je hřejivý a v zápalu vášně, touhy nebo chtíče dokonce horký a nic nemá šanci ho zastavit. Věří v duchovno, kouzla a zázraky. Pěkných pár jich má totiž na svědomí sám.