Víte, co to znamená dvoj-plamen neboli náš božský doplněk? Já tento výraz slyšela po prvé včera a nedalo mi to projet google.cz a najít více informací. Našla jsem několik článků, které tento typ vztahu či splynutí duší popisují. Zažili jste někdy něco takového?

Souznění v jiné dimenzi a porozumnění beze slov. Tušíte to, ale vlastně nevíte co, protože vesmír vám posílá znamení, kterým většina z vás nerozumí, ale vy najednou cítíte něco jiného, něco, co jste ještě nikdy necítíli. Cítíte porozumění ve všech stránkách společného bytí a vesmír vás nenechá to vzdát. Bude to dlouhá společná cesta plná překážek, ale to souznění stojí za to…

 

Dvojitý plamen byl vytvořen na začátku společně a sdílejí jedinečný osud. Byli vytvořeni z jednoho „ohnivého vejce“ a byli rozděleni do dvou bytostí – jedna do mužské polarity a jedna do ženské polarity, a oba mají ten samý model Božské identity. Na začátku tvořili perfektní pár, ale pak si mohli vytvořit karmu, kterou si musí odžít, než se znovu spojí v tomto souladu. I když stráví některé životy spolu a některé odděleně, jejich pouto je věčné. A poté, co se každý zvlášť zase spojí se svým vyšším já, budou navždy spolu. Ale ne všechny naplňující lásky jsou Dvojitý plamen.

Pouto se spřízněnou duší je rozdílné. I když každý máme pouze jeden dvojitý plamen, máme několik spřízněných duší. S těmito lidmi v našem životě řešíme podobné věci nebo se oba učíme stejné vlastnosti. Můžeme být ve stejném stádii spirituálního rozvoje. Většinou pracují na stejném typu karmy a čaker. SD je připomínka části sama sebe v hmotě, že pracujeme na tom samém úkolu, abychom naplnili naše poslání. Tyto vztahy jsou většinou harmonické a s touto příbuznou duší můžeme dosáhnout spoustu věcí.

Tento Božský doplněk, nebo-li dvojplamen (dvojpaprsek – twinflame), je uskutečněním našeho 5D, androgynního JÁ. V 5. dimenzi a výše neexistuje polarita. Proto tam nejsou žádní “muži” a “ženy”. Všechny bytosti jsou svou přirozeností androgynní (oboupohlavní), ale mohou si zvolit šat mužské či ženské formy, stejně jako my bychom se mohli rozhodnout obléci si oděv druhého pohlaví. Jestliže rezonujeme s 5. dimenzí, můžeme se rozhodnout vyslat do nižších dimenzí své vědomí či část své esence, jež podnikne vtělení. Pak si musíme zvolit ženskou či mužskou podobu.

Náš Božský doplněk je částí našeho androgynního Já, které zůstává v 5D, aby sloužilo jako inspirace a vedení pro svá nižší dimenzionální těla. Jelikož náš Božský doplněk s námi sdílí tutéž podstatu, je naším nejsnazším portálem do 5D. Ačkoliv je naše manifestované tělo jednoho pohlaví, jsme trvale propojeni se svou opačnou polaritou, jež setrvává nemanifestována v našem 5D androgynním těle. Právě toto propojení nás nutí hledat jednotu pravé lásky.

Naše Vyšší Já vysílá do nižší dimenze za účelem získání zkušeností mnoho součástí sebe sama. Právě zkušenosti 3. a 4. dimenze umožňují získání větší moudrosti, lásky a síly. Naše Vyšší Já “výdechem” vysílá svou esenci, aby zakusila život v nižších dimenzích. Poté “nádechem” přivolá tyto “výhonky” domů se vším, čemu se naučily.

Tuto výzvu k návratu domů lze vnímat jako lásku… bezpodmínečnou lásku. Často neslyšíme toto volání z vyšších dimenzí, neboť tuto lásku hledáme v realitě, kde žijeme. Potkáme-li ve fyzickém vtělení další část svého JÁ, cítíme se být puzeni s tímto člověkem splynout. Někdy uspějeme, ale mnohem častěji nám složitosti života ve 3D nedovolí úspěšné splynutí. Nicméně již jen pouhé setkání s onou druhou částí našeho JÁ zažhne oheň rozpomenutí. Poté hluboce toužíme po návratu Domů, kde je splynutí jisté. Též se můžeme vrátit Domů svým vědomím, takže pak můžeme získat euforickou zkušenost splynutí na psychické úrovni a naše projevené, fyzické Já se spojí se svým neprojeveným, duchovním Já. Carl Jung tomuto říkal “Mystická svatba”.

Zdroje:
 http://inner-light.ning.com/forum/topics/nas-bozsky-doplnek-neboli 
http://confession.blog.cz/1001/spriznene-duse-a-dvojity-plamen