Hledím na bílé mraky plující oblohou a myslím na tebe. Je to jako sen, který se mi vrací a já procitnu v momentě, kdy odcházíš a jsi i když třeba jen pár hodin pryč. Pak odpočítávám minuty, kdy se zase vrátíš a obejmeš mě. Řekneš mi: “Chyběla jsi mi lásko.” A já taju pokaždé, když řekneš takové klišé, které mě vznáší kamsi, kam nevidí ani jeden z nás. Ten pocit, když stojíš tam a hledíš na mě, tak jako na nikoho jiného a já najednou vím, že to tak má být. Chci víc toho tepla, víc motýlků a víc toho pocitu štěstí, který si chci udržet a udržím. Stačí se podívat na tebe a vidět tě se smát, či jen uvolněně mluvit o čemkoliv, pak vím, že je to přesně tak, jak to má být.

Vydržím se na tebe dívat celé hodiny, ať děláš cokoliv. Pak jsem si jistá, že bez tebe nemůžu a nechci být. Nechci vůbec dýchat, pokud bych měla být bez tebe a tvého pevného objetí. Mraky mi znovu připomenou, jak moc se cítím dobře, když jsi se mnou. Protože na ně hledím stejně, jako hledím na tebe. Celé hodiny vydržím sledovat ta bílá oblaka, která nesou stopy bouřky v podobě paprskovitých tmavých skvrn. Před, kterými mě tak chráníš svým pevným objetím naplněným bezpečím. A ta vůně po dešti, ve mě vyvolává pocit klidu. Stejně tak jako, když tě vidím, z dálky přicházet a pocítím ten záchvěv a vlnu, kterou ke mě vysíláš. Umírám touhou se rozběhnout a všechno ti mezi polibky povědět.

Nebe prozradí všechna svá tajemství stejně jako tvé oči a tvé rty, které se ke mě přibližují. Spoustu věcí nemusíš ani vyslovit a já je vím už jen z principu. Tvé oči mi vždy připomenou, že jsem přesně tam, kde mám být. Pootevřené rty, které by mi toho chtěly tolik říct, ale mají obavu ze zrady, kterou zažily už tolikrát. Mám chuť je utěšit a říct jim, že já jsem ta, která jim dává naději a i když neuvěří já mám sílu uvěřit a hlavně splnit svůj slib. Já jsem totiž ta, kterou jsi celou dobu hledal. Stejně jako ty jsi ten, kterého jsem celou dobu hledala.