jistě každý z vás slyšel o tom, že každý z nás podvědomě hledá rovnováhu v sobě samém. Stejně jako příroda, vyrovnává rovnováhu přírody, každý z nás k sobě hledá svůj protiklad. Ne protiklad jako takový, pravý opak, ale někoho, kdo uvede naše vnitřní já do rovnováhy. Ať už to znamená cokoli. O rovnováze jsme se spolu bavili už v článku o Dvojím plamenu

Stalo se vám někdy, že jste si všimli rovnováhy mezi dvěma lidmi? Jako kdyby k sobě pasovali nebo mezi přírodními úkazy? Naše podvědomí, si všechny tyto náznaky uvědomuje, zda je vidíme my záleží už jen na nás a našem postoji k těmto znamením. Pojďme se podívat na jednotlivé části.

Historie

Koncept Jin a Jang má původ v dávné čínské filosofii a popisuje dvě navzájem opačné a doplňující se síly, které se nacházejí v každé živé i neživé části vesmíru.

Jin

(čínsky 陰/阴; „tmavé místo, severní svah (kopce), jižní břeh (řeky), zamračené, zahalené“) je tmavší element; působí smutně, pasivně, tmavě, žensky a koresponduje s nocí. Jin je často symbolizovaný vodou a zemí.

Jang

(čínsky 陽/阳; „světlé místo, jižní svah (kopce), severní břeh (řeky), sluneční světlo“) je světlejší element; působí vesele, aktivně, světle, mužsky a koresponduje se dnem. Jang je často symbolizovaný ohněm a větrem.

Opaky

Jin (ženskost, tma, pasivní síla) a Jang (mužská, světlá, tvořivá síla) jsou vzorem doplňujících se opaků a nejsou absolutní – Proto výše uvedené pojmy k Jin a Jang nejsou brány doslovně. Všechny síly a jevy v přírodě mají oba dva stavy a tyto stavy jsou v neustálém pohybu. Na západě se často Jin a Jang zobrazuje nepřesně jako „zlo“ a „dobro“. Nesprávná je i interpretace symbolu ve smyslu barev – Taijitu nesymbolizuje černou a bílou (nebo červenou) barvu jako opak (černá není neexistence bílé), ale symbolizuje v analogii tmu a světlo (tma je neexistence světla a naopak).

Každá věc se dá popsat jako zároveň jin – jang. To znamená, že každá věc má v sobě ukryto jin i jang zároveň i když ho třeba nevidíte na první pohled.

Co byste měli vědět?

 

  • Nevylučují se – Všechno má svůj opak – ne však absolutní. Žádná věc totiž není čistě jin nebo čistě jang. Každá ze sil obsahuji základ té druhé. Například zima se nemůže změnit na léto.

 

  • Jsou na sobě závislé – Jedno nemůže existovat bez druhého. Den nemůže existovat bez noci.

 

  • Dají se dále dělit – Jestliže uvažujeme teplotu, jin může být zima a jang teplo. Jang však můžeme znovu rozdělit na jin – teplo a jang – žár.

 

  • Navzájem se podporují – Jin a jang jsou obvykle ve stavu rovnováhy: pokud jeden naroste, druhý ustoupí. Někdy může dojít k nerovnováze: přebytek jin, přebytek jang, nedostatek jin, nedostatek jang. Takové nerovnováhy znovu tvoří pár: přebytek jin způsobí nedostatek jang a naopak.

 

  • Mohou se navzájem měnit – Například noc se mění na den. Tato změna je stejně jako jin a jang také relativní. Z pohledu vnějšího pozorovatele existuje noc a den na Zemi zároveň a doplňují se.

 

  • Část je jin a část je jang – Malé tečky v symbolu znamenají stopy jedné síly v druhé. Například i ve tmě tmě je světlo hvězd. Znamená to také, že absolutní extrém jedné síly se transformuje na opačný a to, že záleží na pohledu pozorovatele, zda je daná síla jin nebo jang. Například nejtěžší kámen se dá nejsnadněji rozbít.

Jin a jang do sebe organicky zapadají a jsou základem veškerých jevů. Například obraz Hory v mlze zobrazuje harmonii, která vzniká spojením jin (mlhy) a jang (hor).

Učení o jin a jang je obsažené už v knize I-ťing (Kniha přeměn), kde pomocí trigramů (elementů, které se skládají ze tří jin nebo jang) je vyslovená myšlenka přeměn v přírodě. Tento koncept si osvojily obě čínské filosofie, Taoismus a Konfucianismus. Například raně středověký filosof Tung Čung-Šu učí: Doplňkem všech věcí je jin a jang. Principy, které jsou základem vladaře i služebníka, otce i syna, muže i ženy, jsou všechny zrozené z jin a jang. Vladař je jang a služebník je jin. Otec je jang a syn je jin. Manžel je jang a manželka je jin

 

zdroj: https://eshop.crystalspiral.eu/clanek-Co-je-vlastne-JIN-JANG