Dnes jsem v čekárně u lékaře, našla články, které mi zase pomohly o něco lépe porozumět vlastnímu tělu. Čakrám jsem se věnovala už několikrát, také jejich léčeníjednotlivým barvám. Nyní bych vám ráda představila funkce/dysfunkce jednotlivých čaker. A na závěr obecný výčet bolestí a čeho se týkají. Je to jen výtah z článků na Výklad andělskými kartami, kam se určitě podívejte pro detailnější popis jednotlivých čaker. Snad vám pomohou jako mě.

 

První čakra

Tělesné dysfunkce: pakostnice

Emocionální dysfunkce: mentální otupělost, roztržitost, neschopnost dosáhnout vnitřního klidu

Kořenová čakra je spojená s fyzickým bezpečím a ovlivňují ji myšlenky a pocity týkající se těchto oblastí:

 • Finance – peníze, úspory, placení účtů, penzijní připojištění, hospodaření, hazardní hry a loterie.
 • Kariéra – pocit, jestli je vaše práce pro vás ta pravá a jestli jste za ni dostatečně finančně ohodnocení, zaměstnanecké výhody, důchod, dojíždění, propuštění nebo povýšení, strach z budoucnosti.
 • Bydlení – stěhování, pocit bezpečí, atmosféra a energie vašeho domova, jeho uspořádání a údržba, koupě nového domu nebo bytu.
 • Fyzické bezpečí – pocit bezpečí nebo ohrožení.
 • Uspokojování fyzických potřeb – dostatek jídla a ošacení pro vás i vaše blízké.
 • Majetek – dopravní prostředky, nábytek, šperky, pracovní vybavení a jiné.

Druhá čakra

Tělesná dysfunkce: impotence, frigidita, obtíže s močovým měchýřem a prostatou, bolesti v kříži

Emocionální dysfunkce: nevyrovnané pohlavní nutkání, citová nestálost, pocity osamělosti

Sakrální čakru ovlivňují myšlenky a pocity týkající se těchto oblastí:

 • Touha po uspokojení fyzických potřeb – jídlo, pití, sex, vzrušení.
 • Závislosti – na alkoholu, nebo drogách, na jídle nebo jiných látkách.
 • Vaše tělo – spánek, životní styl, zdraví, hmotnost, myšlenky týkající se vzhledu.

Třetí čakra

Tělesné dysfunkce: žaludeční vředy, trávicí obtíže, chronická únava, alergie, cukrovka

Emocionální dysfunkce: přehnaná citlivost na kritiku, potřeba udržet si kontrolu, nedostatek sebedůvěry

Tuto čakru ovlivňují myšlenky a pocity týkající se těchto oblastí:

 • Síla a moc – strach z moci, nebo naopak touha mít větší moc, strach z autorit, posedlost silou a mocí, zájem o osoby nebo skupiny lidí disponující výraznou mocí, současné nebo dávné zážitky ovládnutí jinou osobou.
 • Ovládání – strach z ovládání ostatními, strach ze ztráty kontroly, touha po sebeovládání, touha mít kontrolu nad danou situací nebo ostatními lidmi, současné nebo minulé zážitky ovládání okolím nebo vymknutí kontrole.

Čtvrtá čakra

Tělesné dysfunkce: povrchní dýchání, vysoký krevní tlak, srdeční choroby, rakovina

Emocionální dysfunkce: obavy ze zrady, závislost, melancholie

Srdeční čakru ovlivňují myšlenky a pocity týkající se těchto oblastí:

 • Mezilidské vztahy – vztah s matkou, otcem, prarodiči, sourozenci i ostatními členy rodiny, s bývalými milenci a partnery, s přáteli, spolupracovníky, zaměstnavateli, učiteli, s vrstevníky, ale i s cizími lidmi.
 • Láska – božská láska procházející z vašeho Vyššího já, romantická a platonická láska, láska mezi rodinnými příslušníky.
 • Připoutanost k lidem – spoluzávislost, nefunkční vztah založený na závislosti nebo posedlost jinou osobou.
 • Milosrdnost a nemilosrdnost – vůči sobě nebo jinému člověku (žijícímu, zesnulému, slavnému, známému, rodinnému příslušníku), vůči zemi, národu, politické straně nebo organizaci.

Pátá čakra

Tělesné dysfunkce: bolesti v hrdle, bolest krku, poruchy štítné žlázy, astma

Emocionální dysfunkce: perfekcionismus, neschopnost vyjádřit své city, zablokovaná kreativita

Krční čakru nejvíce ovlivňují myšlenky a pocity týkající se těchto oblastí:

 • Pravdomluvnost – vůči sobě, svým blízkým, známým, klientům a zákazníkům, spolupracovníkům i nadřízeným, posluchačům nebo obecenstvu.
 • Komunikace – včetně zpěvu, psaného i mluveného projevu, umělecké tvorby, channelingu a učení jiných lidí.
 • Schopnost říci si o své potřeby – Bohu, svým blízkým, zaměstnavateli, spolupracovníkům, ale i sobě samým.

Šestá čakra

Tělesné dysfunkce: bolesti hlavy, slábnoucí zrak, neurologické poruchy, zelený oční zákal

Emocionální dysfunkce: noční můry, obtíže s učením, halucinace

Třetí oko ovlivňuje myšlenky a pocity týkající se těchto oblastí:

 • Budoucnost – touha nebo naopak nechuť vidět, co nás čeká.
 • Minulost – když vás vaše vize vyděsila, nebo když jste byli v tomto nebo v jednom z minulých životů pronásledovaní za své „nadpřirozené“ schopnosti (ženy se zvláštními schopnostmi byly často upalovány za „čarodějnictví“), také děti, kterým bylo řečeno, že jejich schopnosti a jasnozřivost pochází od ďábla, své třetí oko často raději zavřou.
 • Víra v duchovno – touha nebo naopak nechuť vidět duchy a anděly.

Sedmá čakra

Tělesné dysfunkce: citlivost na znečištění, chronické vyčerpání, epilepsie, Alzheimerova choroba

Emocionální dysfunkce: deprese, obsesivní myšlenky, zmatenost

Korunní čakru ovlivňují myšlenky a pocity týkající se těchto oblastí:

 • Bůh – jestli k němu máte blízko nebo jste se mu odcizili, jestli máte ke Stvořiteli neutrální vztah nebo jestli se na něj zlobíte.
 • Náboženství nebo duchovnost – pokud máte negativní zkušenosti s tradičním náboženstvím, vaše zloba a neschopnost odpustit mohou způsobit, že se korunní čakra uzavře.
 • Božské vedení – náš postoj k přijímání pokynů a inspirace z univerzálního zdroje. Některé lidi představa, že by jim někdo „říkal“, co mají dělat, upřímně děsí, i kdyby to měl být Bůh nebo kolektivní nevědomí.
 • Víra – naše ochota nebo neochota přijímat informace z vyšších sfér, tzn. bez toho, abychom věděli, odkud jsou.

 

Podle toho, co vás bolí, je možné identifikovat, co se děje:

 • Křivdy, bolesti z ublížení, pocit a nedostatek lásky – nádory, záněty.
 • Pohyb, svaly, kosti, klouby – strach ze změny, neschopnost něco změnit, posunout se dál, nerozvíjení se atd. Chybějící zázemí a pocit bezpečí.
 • Nohy – pohyb vpřed, strnulost, tvrdohlavost, nechci…, kolena – ego a strach…
 • Ruce – nemít svůj život ve svých rukou.
 • Paže, lopatky, ramena, plíce – mít příliš mnoho odpovědnosti za sebe i za druhé, stále za někoho něco řešit, nebýt sama sebou…
 • Krk – krční páteř, štítná žláza – nebýt sama sebou, stále se držet zajetých pravidel a zásad rodu, rodiny, společnosti, být tím, kým mě chtějí mít, chaos mezi iluzí a pravdou, nevyjadřování toho, co cítím, potřebuji. Dovolit jiným, aby řídili můj život. Pocit nedostatečné lásky.
 • Slinivka – cukr v těle – chybějící láska, stres, trápení, žal…
 • Bříško, spodní orgány, spodní páteř – přijmout sebe sama jako muže nebo ženu, vztahy, neodpuštění, špatné trávení situací a života, neochota něco propustit, odpustit, očistit, strachy, chybějící radost ze života, sexualita, přijímání toho, co je.
 • Uši – nepřijímání.
 • Hlava – příliš moc myšlenek, strach, věčná kontrola a sebekontrola, nechávat rozhodovat strachy a obavy nad hlasem srdce, potřeba ochrany.
 • Oči – nechci to vidět a přijmout.
 • Uši – nechci to slyšet, naslouchat, necítím se naslouchán…
 • Problém s pokožkou – nelíbím se sobě, nepřijímám se, nenávidím se, nikdo mě nemá rád, nikomu se nelíbím, nechci své tělo, nesnáším ho, jsem ošklivý…

 

Všechny informace jsem čerpala z webu: Výklad andělskými kartami, kde najdete i věštby na týdny/měsíce a spoustu odpovědí na vaše otázky.