Už jsme se bavili o bylinkách a čajích, také čakrách  a jejich léčení. Nedávno jsem absolvovala kurz prvního stupně Reiki, který se čakrami a jejich pročištěním zabývá. Pojďme se blíže podívat, co to přesně je.

Reiki

Toto duchovní umění léčby s japonskými kořeny, je léčení pomocí životních energií čerpaných z okolí. Slovo Reiki je složenina ze dvou japonských slov: Rei, což se překládá jako „Univerzální život“ a Ki, což znamená „energie“. Není nijak spojená s náboženstvím či náboženskými praktikami. Reiki je životní energie, která prochází všemi živými věcmi. Ki, čili energie jednotlivce, by měla silná a volně proudící. Pak jsou tělo a mysl v pořádku. Když se energie vytrácí nebo je blokovaná, může to vést k duševní či fyzické nerovnováze.

Historie

Zakladatelem Reiki je Dr. Mikao Usui z japonské buddhistické rodiny. Díky rodinnému jmění měl možnost studovat v buddhistickém klášteře, kde se mimo jiné učil bojovým uměním a šermířství. Během studií se zajímal o medicínu, psychologii a teologii. Jeho cílem bylo nalézt způsob, jak léčit sebe i ostatní pomocí rukou, aniž by tento způsob byl jakkoliv spojen s náboženstvím, a byl tak přístupný každému.

Během svého výcviku v klášteře strávil 21 dní v jeskyni na hoře Kurama, kde se postil, meditoval a modlil. Na úsvitu dvacátého prvního dne zažil událost, která mu navždy změnila život. Spatřil prastaré symboly sanskrtu (starý indický jazyk), které mu pomohly vytvořit systém léčení. Tak se zrodilo usui Reiki. Po tomto prozření založil v Kjótu kliniku pro léčbu, díky níž se učení Usui Reiki dále šířilo. V roce 1922 založil první kliniku a školu Reiki v Toyku. Před svou smrtí vyškolil několik mistrů Reiki a zajistil tak, že jeho systém nebyl zapomenut.

Symboly

Svaté symboly jsou důležitou a zajímavou částí praktikování Reiki. Pocházejí z japonského Kandži (znakový systém pro zápis japonštiny, který se vyvinul z čínských znaků, které přišly do Japonska spolu s buddhistickými texty) a jsou to běžná slova z japonštiny, která pomáhají zlepšit tok životní energie.

Mezi nejznámější Reiki symboly patří:

 

  • Dai Ko Myo – mistrovský symbol

Tento symbol má vliv na korunní čakru a pomáhá nám najít sebe sama a zjistit tak, kdo jsme. Symbol nám pomáhá najít všechny souvislosti našeho života, spojuje nás s božskou silou v každém z nás. Pomáhá nám léčit sebe i ostatní. Protože se jedná o hlavní, mistrovský symbol Reiki, použití Dai Ko Myo hlavního symbolu zvyšuje hojivé účinky každé formy léčby Reiki.

Použití mistrovského symbolu:

Je používán k harmonizaci a obnově energie všech čaker, pozitivní aury a jako podporu při léčbě nemocí. Dai Ko Myo odstraňuje z mysli i těla negativní energie, pomáhá na cestě osobního rozvoje, sebepoznání, podporuje ducha a intuici. Používá se k očistě jiných kamenů a krystalů od negativních energií tak, že kámen s tímto symbolem položíme na naše kameny, které chceme očistit a dobít.

Obecně použití tohoto symbolu zvyšuje hojivé účinky každé formy léčby Reiki. Symbol je obvykle používán při každé léčbě Reiki, ať už individuální nebo skupinové, praktické nebo vzdálené, nebo když je zaměřeno na jednotlivce, věc nebo situaci. Nejprve položíme kámen s tímto symbolem na chvíli do dlaně, následně jej chvíli přiložíme na temeno hlavy, kde sídlí korunní čakra, a poté položíme nebo přidržíme kámen na místo našeho těla, které chceme ošetřit hojivou Reiki energií.

 

  • Cho Ku Rei – symbol síly

Zesiluje proudění energie, poskytuje ochranu na všech úrovních, odstraňuje negativní energie, posiluje přátelské a obchodní vztahy.

Použití symbolu síly:

Je dobré umístit kámen se symbolem Cho Ku Rei ke dveřím či jiným vchodům do našeho domova. Poskytuje ochranu domova či pracoviště před negativními energiemi. Pro osobní ochranu ho také můžeme nosit s sebou v kabelce, batůžku, kapse, nebo vozit v autě. Symbol síly je možné použít k očistě jídla od negativních energií, které nasbírá, než se dostane na váš talíř. Platí především o jídle a pití, které nevíme, jak bylo připravováno.

 

  • Sei Hei ki – symbol emočního léčení

Tento symbol harmonie a míru se používá k vyrovnání obou mozkových hemisfér, čímž navozuje vnitřní i vnější mír. Zlepšuje paměť, pomáhá překonat závislosti na kouření, drogách, a alkoholu. Pomáhá léčit bolesti hlavy.

Použití symbolu emočního léčení: 

Pomáhá v utvrzení a realizaci našich plánů, cílů, názorů a představ. Před utvrzením podržme kámen se symbolem Sei Hei Ki v ruce a držme jej tak ještě chvíli poté, co provedeme vlastní utvrzení. Pro lepší utvrzení našich cílů, plánů a tužeb, můžeme si je během držení symbolu buď jen tiše představit v mysli, nebo je třikrát vyslovit nahlas. Tento symbol nám také může pomoci zapamatovat si důležité informace. Podržme kámen s tímto symbolem v ruce a požádejme energie reiki o pomoc při zapamatování informací.

 

  • Hon Sha Ze Sho Nen – symbol vzdáleného léčení

Tento symbol se používá především k léčení na dálku. Pomáhá léčit traumata z minulosti, či problémy z minulých životů. Udržuje tělo, ducha a mysl v harmonii.

Použití symbolu vzdáleného léčení:

Energie Reiki můžeme poslat i do budoucnosti, například před pracovním pohovorem. V den pohovoru tak budeme mít více volného času a budeme plní uklidňující energie. Ideálním symbolem je pro toto řešení kámen Hon Sha Ze Sho Nen. Držme jej v ruce a v mysli si představujme nadcházející událost.

Jak lze kombinovat tyto symboly?

Pokud se chceme zbavit závislostí nebo špatných návyků, použijme kameny se symbolem Cho Ku Rei, po něm Sei He Ki, a znovu Cho Ku Rei.

Energie Reiki je možné poslat i někomu na dálku v případě, že máte druhý stupeň. Představme si příjemce v mysli, nebo ještě lépe držme jeho fotografii, a pak použijme kameny se symboly v pořadí Cho Ku Rei, Sei Hei Ki, Hon Sha Ze Sho Nen, a Cho Ku Rei.

 

Zdroj: www.nefertitis.cz