Obecná definice
TALISMAN nebo AMULET je převážně uměle vyrobený předmět, který někteří lidé používají s vírou, že jim přivolá štěstí, lásku či zdraví. (Wikipedie)
Talismany nalezneme po celém světě, na každém kontinentu v každé civilizaci. Dokazují to archeologické nálezy.
 
Uveďme si pár příkladů:
– V době kamenné to byly úlomky kostí ulovených zvířat.
– V době rozvoje zemědělství se talismany zakopávaly do země aby dobře plodila.
– V Egyptě to byly skarabeové nebo Horovo oko.
 
Japonsko
V současné době jsou talismany součástí každodenního života. Například v Japonsku se s nimi můžeme setkat v:
– domácnostech
– firmách
– mediích
– politice
– Automat na talismany
 
Za talisman byly považovány ozdobné hřebínky, které nosily gejši ve svém účesu. V záhybech hedvábných kimon se nacházely kapsičky s talismany.
 
Indie
Sloni jsou považováni za symbol síly, moci, stability a moudrosti. Umisťují se před vchody do obchodů či domů, aby odvrátili špatné síly.
 
Čína
Třínohá žába symbolizuje bohatství, hojnost a štěstí. Číňané věří, že nepřitahuje jen příliv peněz do života, ale také ochraňuje peníze, které již vlastní.
 
Egypt
Ve starém Egyptě byly vkládány do hrobek mrtvých – aby je chránily v posmrtném životě, např. Brouci Skarabeové, Hórovo oko Anch-Egyptský kříž života.
 
Význam
Původ slova amulet je z latinského „amuletum“, které je odvozeno od latinského slovesa „amiliri“ a znamená „oddálit nebo odsunout.“
 
Slovo talisman pochází z arabského slova „talásim“, což znamená „kouzelný, posvěcený“.
 
Indiánská kultura je známa svým používáním talismanů jako přívěsků na krk nebo lapačů snů.
 
Co má za úkol
Amulet má za úkol ochraňovat svého nositele. Do talismanu nebo amuletu můžete vložit svou vlastní informaci… Můžete mu dát „úkol“- jak a před čím vás má chránit, nebo co přinášet. Po splnění přání, můžete „úkol“ z něj „stáhnout“ a dát mu zase jiný.
 
Je vědecky dokázáno, že už naši pravěcí předci toužili po štěstí, zdraví, lásce, plodnosti a ochraně. Věřili, že amulety a talismany, které si vyráběli z přírodních materiálů, jim tyto principy do života přitáhnou nebo posílí. Amulety vyrobené z kostí zvířat, jim přinášely sílu a schopnosti zvířat, amulety ze dřeva stromů, z rostlin či kamenů, zase zdraví, plodnost, lásku a ochranu.
 
Naši předkové si také všimli působení (vyzařování) určitých tvarů, proto tyto tvary začali malovat, vyřezávat a vytesávat do svých přírodních amuletů a talismanů. Je krásné, že naše víra v moc amuletů a talismanů trvá, navzdory tisíciletím, které nás od našich předků dělí. To, co skutečně funguje a je dobré, totiž přetrvá navěky.