To, co by nám život měl poskytnout, je smysl. Na smrtelné posteli bychom si měli říct, že to, co jsme za celý život prožili, bylo smysluplné a vychutnali jsme si to a hlavně, že to stálo za to. Možná právě proto procházíme těmito duševními fázemi růstu a učíme se, že změna, nové začátky a nevratné konce jsou velkou součástí naší existence. Učíme se proměně a přelévání. Pojďme se podívat, jaké fáze to jsou.

První čakra

Početí (vznik našeho já)

Je to, co se otiskne do naše pozdějšího narození. Zde najdeme pocity přijetí. Nebo také nezískáme. Početí je náš absolutní začátek vstupu do našeho hmotného těla. První změna energetického stavu. Z nekonečné svobody se připoutáme k tělu naší budoucí matky. Může se stát, že nám tato zkušenost nebude vyhovovat a my se vrátíme z období prenatálního zpět ke zdroji.

Zrození

Porodem končí náš stav bezstarostnosti v bříšku maminky. Musíme začít sami dýchat a učit se samostatnému životu a vlastním jistotám.

Nahrávání vlastních vzorců

V raném dětství se učíme chápat tento svět. Naše racionální mysl není rozvinuta a my přijímáme informace z okolí, ve kterém vyrůstáme. Kopírujeme do povědomí chování a vzorce rodičů, sourozenců a dalších členů rodiny. Nerozlišujeme, jen nahráváme software, který nám běží před očima.

Druhá čakra

Socializace

Když vstoupíme do kolektivu, naše mysl se racionalizuje. Začíná období hodnocení okolí a socializace sebe sama. Končí pasivní nahrávání a my se začínáme tvarovat, filtrujeme přijímané informace z okolí, které dále zpracováváme. Učíme se používat emoce a snažíme se je převést do slovní formy. Zjišťujeme jaké jsou naše talenty a co nás baví, ale také co ne. Vytváříme sociální vazby se spolužáky, kamarády a opouštíme prostředí rodiny tak, že se snažíme roztáhnout vlastní křídla a získat rozhled.

Třetí čakra

Puberta

Dramatické období opouštění fáze dětství, kdy se může stát, že bude pro nás tuto situaci těžké přijmout. Hormonálně se probouzíme a chceme se osamostatnit. Přestřiháváme energetické vazby s rodiči, okolím, které nám nevyhovuje. Začíná fáze rebelie. Hledáme sebe sama a kdo jsme, v prožitku a touze. Naše „ne“ musí být slyšet.

Dospělost

Jaké jsou moje cíle a čeho chci v tomto světě dosáhnout? Rozvoj sebeúcty a lásky k sobě samým. Puberta skončila a nacházíme se ve fázi převzetí zodpovědnosti za sebe. Učíme se samostatnosti a využíváme všeho, co jsme se naučili v předchozích fázích. Dozrává naše ego.

Čtvrtá čakra

Restrukturalizace duše mezi 29. – 42. rokem

Návrat Saturna, období zbavování se vzorců našich rodičů a prostředí, ve kterém jsme vyrůstali. Vytváření nového psychického prostředí. Touha po pravosti a její hledání. Obtížné období, kdy končí naše vnímání světa, který jsme do teď považovali za platný a správný. Hledáme nový, vlastní. Začínáme znova, sami za sebe. Tvoříme si nové životní vzorce. Je to první fáze temnoty duše. Nakonec dochází k potvrzení toho, že život by měl být hlavně o lásce. Po změně vlastního života se otevře čakra srdce, drahokam naší duše. Počátky konce se krystalizují.

Pátá čakra (očista čaker)

Psychospirituální krize – první duchovní otevření (mezi 42 a 45. rokem)

Přirozený vzestup kunadliní*

Kundaliní je velké jógové téma. Dostáváme se do nového vnímání života. Je třeba se naučit vnímat svět v podobě energií a jemnohmotných vibrací. Kundaliní je abstraktní pojem s obrovským obsahem. Pokud chceme jít dál, musíme rozšířit svou schopnost uvědomování si za hmotnými smysly. Psychospirituální krize je převratným obdobím s mnoha možnostmi. Naše ego se však brání. Nechce opustit pevnou půdu pod nohama a my trpíme vnitřním bojem se svou vlastní temnotou. Nakonec musíme říct a ukázat světu, kdo skutečně jsme.

Šestá čakra (kultivace 3. čakry a rozvoj 4. čakry)

Meno- a andropauza

Prošli jsme a překročili řeku styx. Velká část našeho ega musela zemřít. I když to bylo těžké a bolavé, zvládli jsme to. Téma smrti a umírání, počátků a konců je stále aktuální, ale ne tak bolestivé jako v předešlé fázi. Už jsme jednou psychicky umřeli a našli svou nesmrtelnou jemnohmotnou podstatu. Učíme se přijímat a odevzdávat. Hodnoty se proměnily stejně jako naši přátelé, kteří se dost protřídili. Mohlo se stát, že jsme prošli velkým pádem, který nám otevřel oči. Vstupujeme do období vnitřní radosti. Vidíme dál a hlouběji, mimosmyslové schopnosti se staly součástí naší každodennosti. Přijali a hlavně pochopili jsme pomíjivost hmotné existence.

Sedmá čakra (Kultivace všech čaker, splývání)

Plně si uvědomujeme překročení fyzické existence. Víme, že jsme více než jen tělo, a jsme zaplaveni všeobjímající láskou. Zde poprvé dochází k plnému prožitku vědomí Já Jsem. Samádhi** už pro nás není jen pojmem, ale skutečně jej prožíváme.

Smrt

Ukončení fyzické existence a přechod do naší energetické podstaty. Vracíme se domů, do stavu, ze kterého jsme vzešli. Kruh se uzavře. Jsme opět nekonečným bytím, Vědomím Já Jsem, Zdrojem a Láskou. Úkolem pobytu v tělesné schránce je uvědomit si svou prvotní podstatu, rozpomenout se na své Já Jsem.

Závěrem

Staré a nové je definováno časem, prostorem a existencí polarit. Tedy řádem, jenž je součástí této planety. O „počátku“ a „konci“ mluví naše racionální mysl. Ale co když ve skutečnosti nic takového neexistuje? Co když jsme součástí obrovského kontinua, v němž žádný začátek ani konec není? Pojetí nekonečné existence nám však naše mysl nedovolí obsáhnout a pochopit. A tak si vybereme pohodlný řád duální existence dobra a zla, světla a tmy, začátku a konce.

Šperky pro všechny čakry najdete zde.

*Kundaliní je energie, „hadí síla“, je považována za kreativní potenciál každého člověka nebo také energie vědomí. V sanskrtu slovo kundal znamená stočený, z čehož vyplývá často chybně používaný překlad. Slovo kundaliní však pochází ze slova kunda, což v překladu znamená hlubší místo, jáma nebo dutina, a je tedy referencí na vydutou část hlavy, kde se nachází mozek, svým vzhledem připomínající spícího hada. Odtud pochází pravý význam tohoto slova. Souvisí se spící silou uvnitř každého z nás, energií, potenciálem našeho mozku. Probouzení kundaliní není tedy nic jiného než probouzení, aktivování skrytých schopností našeho mozku. Kundaliní jóga přivádí vědomí do našeho těla a všech částí mozku, probouzí ducha, uvolňuje mysl, stejně jako napětí v těle, posiluje imunitní systém a pomáhá nám zvládat každodenní stres. Napomáhá také odbourat naučené omezující vzorce chování a najít opět svoji pravou podstatu, vrátit se sám k sobě.

**Mimořádný, mystický stav našeho vědomí. Sanskrtský pojem samádhi znamená doslova „ukotvit se“ nebo „přilnout k extázi“. V hinduismu označuje pojem samádhi blažený stav vědomí, nadřazený stavu bdění, snění i hlubokého spánku, v němž zcela ustávají veškeré myšlenky. Ve stavu samádhi dochází k naprostému splynutí meditujícího s předmětem meditace. Existují různé formy samádhi. Nejvyšší z nich se nazývá nirvikalpasamádhi. V zen-buddhismu je extatický stav samádhi považován za výsledek intenzivního soustředění mysli na nejvyšší (božskou) realitu. Dosahuje se ho postupným snižováním mentální aktivity.

Inspirováno článkem v časopise Jóga dnes od Markéty Sulánské