Štíří vzpurnost

Štíří vzpurnost

Jsou dva druhy štírů. Ti, kteří znají jen sebe a jdou přes mrtvoly za svými cíly a nehledí napravo ani nalevo. A pak ti, kteří skrývají svůj um před okolím a odhalí jej až v momentě, kdy jim na něčem záleží. Jsou...